Referat af generalforsamling 2019

Børkop Badminton Klub
Generalforsamling, torsdag d. 16. Maj 2019
Referat udfra dagsorden.

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller
Vi var ikke så mange fremmødte, 5 ungdomsspillere og 1 forældre, så vi gennemførte generalforsamlingen uden dirigent og stemmetæller

Formandens beretning og Ungdomsformandens beretning
Se vedlagte bilag
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Se vedlagte bilag

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen, men de fremmødte medlemmer udtrykte ønske om at vi arbejder på at en træner kan være med til holdkampe og større stævner
Derudover undersøger vi om klubben stadigvæk har en opstrengningsmaskine stående hos tidl. medlem, så vil en af ungdomsspillerne gerne uddannes til opstrengning af ketsjer for medlemmerne til en fordelagtig pris.
Alternativt har vi mulighed for at sælge klubbens boldmaskiner, som alligevel ikke bliver brugt, og bruge pengene på en opstrengningsmaskine.     

Valg til bestyrelsen
Formand Thomas Stidsen var på valg, modtog genvalg for 1 år.


Valg af revisor
Ingen på valg

Eventuelt 
Klubben mangler frivillige hjælper til sociale arrangementer, holdleder og bestyrelsen. Vi er 4 personer i en bestyrelse der er nomineret til 5 personer. Aktivitetsniveauet for næste sæson afhænger af at flere melder sig til at give en hånd med til at arrangere sociale aktiviteter, være holdleder o.s.v.
Den nuværende bestyrelse undrer sig lidt over at i en sæson hvor vi har oplevet markant medlemsfremgang – er der stort set ingen der møder op til generalforsamling eller melder sig til at give en hånd med. Vi er trods alt over 100 medlemmer så der bør være en forælder eller medlem der kan hjælpe lidt.
Jo flere der melder sig, jo mere aktivitet bliver der i klubben til gavn for alle. Det kræver heller ikke meget tid hvis mange bakker op og løser en lille opgave.
Ved afslutningen af næste sæson vil der være 3 medlemmer der udtræder af bestyrelsen, helt konkret betyder det at hvis ikke der melder sig 3 nye medlemmer til bestyrelsen senest til næste generalforsamling vil klubben lukke og slukke !   Vi gentager med stort  SÅ VIL BØRKOP BADMINTON KLUB LUKKE !
Kontakt endelig formand Thomas Stidsen for at høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen eller hvis I gerne vil hjælpe med diverse opgaver.
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: 30698987