Velkommen til BBK

I Børkop Badminton Klub kan du spille badminton både som ungdom, senior eller leje en bane for en sæson (motionist).

Badminton er en sjov og udfordrende sport, og i BBK lægger vi vægt på, at der er plads til alle.

Vi glæder os til at se dig!

Facebook gruppe

De løbende informationer, opdateringer og nyheder sker i vores Facebook gruppe.

Det kan f.eks. være omkring arrangementer, ekstra træning, stævner og holdturnering.

Forældre bruger også gruppen til at høre, om andre vil med til stævner, stemningsbilleder fra et stævne, aftale kørsel og køb/salg af udstyr.

Klik på ikonet og tilmeld dig gruppen.

 Link til Facebook gruppe

Referat af generalforsamling 2019

Børkop Badminton Klub
Generalforsamling, torsdag d. 16. Maj 2019
Referat udfra dagsorden.

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetæller
Vi var ikke så mange fremmødte, 5 ungdomsspillere og 1 forældre, så vi gennemførte generalforsamlingen uden dirigent og stemmetæller

Formandens beretning og Ungdomsformandens beretning
Se vedlagte bilag
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Se vedlagte bilag

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen, men de fremmødte medlemmer udtrykte ønske om at vi arbejder på at en træner kan være med til holdkampe og større stævner
Derudover undersøger vi om klubben stadigvæk har en opstrengningsmaskine stående hos tidl. medlem, så vil en af ungdomsspillerne gerne uddannes til opstrengning af ketsjer for medlemmerne til en fordelagtig pris.
Alternativt har vi mulighed for at sælge klubbens boldmaskiner, som alligevel ikke bliver brugt, og bruge pengene på en opstrengningsmaskine.     

Valg til bestyrelsen
Formand Thomas Stidsen var på valg, modtog genvalg for 1 år.


Valg af revisor
Ingen på valg

Eventuelt 
Klubben mangler frivillige hjælper til sociale arrangementer, holdleder og bestyrelsen. Vi er 4 personer i en bestyrelse der er nomineret til 5 personer. Aktivitetsniveauet for næste sæson afhænger af at flere melder sig til at give en hånd med til at arrangere sociale aktiviteter, være holdleder o.s.v.
Den nuværende bestyrelse undrer sig lidt over at i en sæson hvor vi har oplevet markant medlemsfremgang – er der stort set ingen der møder op til generalforsamling eller melder sig til at give en hånd med. Vi er trods alt over 100 medlemmer så der bør være en forælder eller medlem der kan hjælpe lidt.
Jo flere der melder sig, jo mere aktivitet bliver der i klubben til gavn for alle. Det kræver heller ikke meget tid hvis mange bakker op og løser en lille opgave.
Ved afslutningen af næste sæson vil der være 3 medlemmer der udtræder af bestyrelsen, helt konkret betyder det at hvis ikke der melder sig 3 nye medlemmer til bestyrelsen senest til næste generalforsamling vil klubben lukke og slukke !   Vi gentager med stort  SÅ VIL BØRKOP BADMINTON KLUB LUKKE !
Kontakt endelig formand Thomas Stidsen for at høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen eller hvis I gerne vil hjælpe med diverse opgaver.
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: 30698987  

 

Formandens beretning 2019

Børkop Badminton Klub, generalforsamling d. 16.5.2019

Formandens og ungdomsudvalgets beretning:
Vi startede sæsonen med en stort set en ny bestyrelse og første halvdel af sæsonen gik med at få styr på en masse praktiske ting:
oprette klubben som forening i diverse offentlige register
oprettelse af klubbens egen konto i ny bank, Fynske Bank 
styr på Conventus systemet og indmelding af medlemmer
oprettelse af diverse træningshold i Conventus
søgning af haltimer ved kommunen
opdatering af klubbens hjemmesiden
ny sponsor kontrakt med Forza
styr på træner til sæsonen
ansøgning om tilskud fra den "gamle tipsfond", vi fik bevilget kr. 18.000,00 til brug til primært sociale aktiviteter og tiltag for at få nye medlemmer 
styr på og ensretning af diverse nøgler til boldskab og depot bænke i Englysthallen.
annonce i avisen, for at få nye medlemmer

Da de praktiske ting var på plads har vi i bestyrelsen startede forskellige tiltag og ændringer ifht. den sidste sæson:
vi begyndte at udleje baner i Englysthallen mandag aften, alle baner er udlejet fra kl. 20.30 til kl. 21.30
der blev oprettet nyt seniorhold onsdag aften i Englysthallen, "Voksenfjer", holdet er  stort set fyldt og "udsolgt"
oprettet særskilt træning for turneringshold mandag aften for U15-U17 spillerne, holdet har været godt besat
samarbejdet med Englystskolen omkring badminton i idrætstimerne for at få nye medlemmer, primært de helt unge U9 og U11 spillere
vi har afholdt følgende sociale arrangementer i løbet af sæsonen:
opstartsarrangement for forældre til nye unge spillere i september måned.
Natminton i januar måned i Gauerslundhallen var en stor succes, med deltagelse af 35 unge til masser af sjov og socialt samvær. Stort tak til Hanne og Claus for at arrangere og gennemføre dette. 
Begynderstævne for nye medlemmer, primært U9 og U11 i Gauerslundhallen i februar måned
Klubmesterskab i april måned
derudover har vi haft 2 turneringshold for U15 drenge, der sluttede på hhv. 2 og 3 pladsen i deres pulje, det ene hold gik herefter videre til DMU for hold i Middelfart.
Overordnet set har klubben haft en god sæson med pæn medlemsfremgang fra 64 medlemmer i sidste sæson til 103 medlemmer i indeværende sæson.
Derudover har vi haft en fornuftig fremgang i økonomien fra et underskud på ca. kr. 8.700,00 i sidste sæson til et overskud på ca. kr. 26.000,00 i indeværende sæson.
Klubben og bestyrelsen har følgende ambitioner og udfordringer for næste sæson:
nye træner til vores turneringshold om mandagen, i stedet for Simon der har valgt at stoppe pga. manglende tid. Vi takker Simon for en rigtig god sæson. 
flere turneringshold, gerne med et nyt holdt for U9 og/eller U11 spiller og gerne flere piger med til turnering
flere sociale arrangementer, f.eks. et yderligere Natminton arrangement samt et besøg hos Horsens Badminton Klub hvor vi kan tale om mentale forberedelser til en kamp
klubbens eget eksterne stævne
nye tiltag overfor sponsorer, tegning af nye kontrakter.
Dette kræver dog flere frivillige hjælper og gerne 1 mere i bestyrelsen !
Den nuværende bestyrelse kan ikke løfte flere opgaver.
Kontakt endelig formand Thomas Stidsen på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil nr: 30698987, hvis I vil høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker at hjælpe med diverse opgaver  
 

 

 

Badmintonregler

Badminton reglerne er ikke svære.

Der kan dog opstå tvivl, f.eks. i en double. Hvem skal serve og hvilket servefelt skal man serve fra?

Tællereglerne er beskrevet her.

Hvis man er interesseret i de detaljerede regler ses de her.